top of page

Socialisering af killinger

Efter deltagelse i webinar via Crazy Cat Vet Breeder Seminar, fik jeg ny viden omkring vigtigheden af socialisering af killinger. Dr. Sarah Heath, der er specialist inden for katteadfærd, underviste os i metoder hvorpå vi som opdrættere kan være med til at give killingerne de bedste forudsætninger for, at kunne leve et godt liv som voksne katte i deres nye hjem. Seminaret hed ‘Preparing kittens for life in domestic homes’ og jeg vil her fortælle om nogle af de emner der blev taget op.

DSC05477.jpg

For at forberede en killing på den bedst mulig måde, skal killingen have 3 punkter opfyldt; dens fysiske- psykiske- og kognitive helbred. Inden for det psykiske helbred har Dr. Heath udviklet en model hun kalder Vask modellen (oversat fra ‘Sink analogy'). Den beskriver, hvordan en psykisk sund kat har opbygget sine emotionelle egenskaber.

 

Vandet der løber gennem vasken er de følelser katten oplever. 

Størrelsen på vasken er den mængde følelser katten kan rumme på en gang. 

Den kolde hane er de engagerende følelser som social leg, nysgerrighed m.m.

Den varme hane er de beskyttende følelser som frustration og angst m.m.

Afløbet er hvor god katten er til at komme ud af de følelser igen.

 

Derfor vil man i en velafbalanceret kat have en stor vask som muligt, der kan rumme meget, mest af det kolde vand (de gode engagerede følelser) og lidt af det varme (de beskyttende). Og så skal den helst have et så stort afløb som muligt, for at kunne komme ud af de beskyttende følelser efter relativt kort tid.

 

Denne udformning af kattens “vask” sker på baggrund af 3 ting:
- Mor og fars gener samt egne “vaske”
- Killingens oplevelser særligt inden den er 7 uger
- Det første år af dens levetid

 

Ud fra dette kan vi altså se, at man som opdrætter har et kæmpe ansvar for de killinger, man opfostrer.

En af de spændende videnskabelige undersøgelser der er blevet lavet, er at killinger arver genetisk fra deres far, det man kalder “boldness” genet som er hvor venlig hankatten er over for andre mennesker og dyr - men også for hvor meget selvtillid han har i forhold til hans omgivelser. Det er derfor vigtigt, at hankatten har denne egenskab, når man vælger at han skal indgå i avl.

For hunkatten ved man, at killingernes “vask” allerede påvirkes inde i maven lang tid før de fødes. Derfor skal hun bl.a. undgå stress og have den rigtige ernæring i denne periode.

 

Lige så snart killingerne er født, påvirkes de selvfølgelig også af deres mor. Jo mere rolig hun er i nye situationer, jo mere robuste bliver killingerne også emotionelt. Hvis man ved mormis kan blive urolig i særlige situationer, kan man også drage nytte af de andre killinger, da de også opbygger selvtillid ved at være sammen med deres søskende i nye og udfordrende situiationer.

Så hvordan sørger man for at give killingerne mulighed for at udvikle deres psykiske og emotionelle helbred bedst muligt? Det gøres gennem klassisk socialisering. Killingerne skal opleve så meget som muligt; forskellige typer af mennesker, støvsuger, andre dyr, ting i hjemmet osv. Det er dog yderst vigtigt at dette gøre på kilingens premisser, da det ofte ikke gøres korrekt og dermed skaber den modsatte effekt. 

 

Killingen skal selv have mulighed for at nærme sig eller fjerne sig fra den nye. De skal ikke blive holdt mod deres vilje (det kan være børn der får lov til at kramme killingerne selvom de ikke er klar til det), de kan blive forskrækket af lyde hvis en støvsuger tændes tæt på dem eller at man bruger godbidder til at skabe en god relation mellem to katte og de derfor “tvinges” til at være tæt på hinanden.

 

Som opdrætter er det derfor vigtigt at gøre socialiseringen til en succes for katten, ved at sørge for at den er i kontrol og at den har mulighed for at være i sine beskyttende samt engagerede følelser (det kolde og varme vand).

Vigtigheden af håndtering af killingerne har betydning for killingens opfattelse af kontakt til mennesker. Det er bevist at det der øger tilliden og tilknytningen til mennesker er;
- Måden at blive håndteret
- Hvor mange forskellige der håndtere katten
- Hvor ofte det er
- Om søskende og mor er til stede
- Genetikken

 

Undersøgelser viser at op til en time om dagen men i flere korte sessioner med “passiv” håndtering er bedst.

For at få en psykisk og emotionel sund killing skal den have gode egenskaber inden for sociale færdigheder, selvopfattelse, selvregulering, motivation og empati. Alt dette påvirkes af de tre førnævnte ting; gener, særligt de første 7 uger og det første år - derfor kan vi som opdrættere gøre en stor indsats, for at få velsocialiserede, robuste og psykisk sunde killinger ud i deres nye familier og videreformidle viden, til at de vokser op og får et godt liv som voksne katte.

bottom of page